Zamek Zakonu Inflanckiego, w którym od września 2001 roku działa Muzeum Windawskie, jest najstarszym zachowanym do dziś budynkiem w Windawie (łot. Ventspils), zbudowanym w drugiej połowie XIII wieku (pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z roku 1290).

        Zamek zbudowano w formie klasztoru z dziedzińcem. Można go uznać za najstarszą twierdzę średniowieczną na Łotwie, która zachowała się w całości w stanie pierwotnym.

            Kaplica zamkowa jest z kolei najstarszym zachowanym w Kurlandii pomieszczeniem służącym do celów liturgicznych. Od XIII do XVI wieku Zamek był w posiadaniu Zakonu Inflanckiego (miejscowej gałęzi Zakonu Krzyżackiego). Tu też działała świątynia luterańska (1706-1835) i prawosławna (1845-1901), a także więzienie (1832-1959). Zamku używano do rozmieszczania wielu jednostek administracyjnych oraz wojskowych. Ostatnie oddziały Armii Radzieckiej opuściły go w 1983 roku. W 1997 roku odrestaurowano fasadę i uporządkowano otoczenie. Podczas badań i restauracji w licznych miejscach pod gładzią znaleziono fragmenty unikalnych rysunków naściennych, a dalsze prace archeologiczne zaowocowały nowymi znaleziskami, mówiącymi wiele o Zamku i jego mieszkańcach.

            Na początku września 2001 roku, gdy zakończono pierwszy etap restauracji, otwarto stałą wystawę Muzeum Windawskiego, poświęconą historii Zamku, miasta, portu i regionu. Równolegle powstała ekspozycja cyfrowa pt. Żywa historia. Eksponaty są rozmieszczone w wieży zamkowej (tamże na czwartym piętrze znajduje się telepanorama) oraz na parterze zamku, gdzie można obejrzeć kolosalny piec i muzealne centrum nauki, dające możliwość skorzystania z zajęć interaktywnych dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. W 2011 roku zakończono drugi etap restauracji obiektu, podczas którego odnowiono pomieszczenia na pierwszym piętrze: kaplicę, sypialnię i jadalnię braci zakonnych, salę kapituły, pokój nad bramą. Tamże otwarto ekspozycję pt. Historia Windawy i jej okolic pod zmieniającą się władzą.

            W muzeum regularnie mają miejsce wystawy poświęcone sztuce i historii, a także koncerty i imprezy wzbogacające życie kulturalne miasta.