Ekspozycje

            Ekspozycja Muzeum Windawskiego jest umownie podzielona na dwie części — wystawę cyfrową pt. Żywa historia oraz wystawy w pokojach, których tworzenie rozpoczęto w 1999 roku. Autorem ich koncepcji jest doktor historii A. Radiņš. W procesie doskonalenia ekspozycji w latach 1999-2002 aktywnie brali udział specjaliści Muzeum Windawskiego. W latach 2000-2002 za wprowadzanie podstawowych eksponatów odpowiadała Fundacja Wsparcia Ryskiego Kolegium Sztuki im. Janisa Rozentālsa. Wystawa cyfrowa została zrealizowana przez SIA „Digitālā darbnīca” (sp. z o. o.) na zamówienie Muzeum Windawskiego. W latach 2011-2012 specjaliści Muzeum pracowali nad stworzeniem nowej stałej wystawy pt. Historia Windawy i jej okolic pod zmieniającą się władzą, zrealizowanej przez AS „Interaktīvās dizaina sistēmas” (SA) i SIA „H2E”.

         Na koncepcję wpływa wiele podstawowych założeń warunkujących jej strukturę. Największą uwagę poświęcono zachowaniu Zamku jako pomnika architektury:

 • chronologia ekspozycji historii miasta i ziemi windawskiej obejmuje okres od 8000 lat p.n.e. do połowy XX wieku
 • ekspozycję opracowano jako prezentację obejmującą i eksponaty, i makiety, i informację audiowizualną
 • obok tradycyjnego sposobu prezentacji wykorzystujemy współczesną technologię informacyjną
 • ekspozycja harmonijnie łączy się z otoczeniem i dopełnia praktyczne funkcje pomieszczeń Zamku — sal konferencyjnych, sali koncertowej oraz pokoju zajęć.

            Tematyka wystawy głównej związana jest z historią Windawy, regionu i portu.

            W poszczególnych pomieszczeniach Zamku są prezentowane wystawy na następujące tematy:

 • Najdawniejsza historia ziemi windawskiej
 • Kultura materialna Kurów, Liwów i Łotyszy ziemi windawskiej od XIII do XIX wieku
 • Windawa — miasto rzemieślników i handlowców od XIV do XIX wieku
 • Obraz życia w Zamku w czasach Zakonu Inflanckiego
 • Windawscy mistrzowie rzeźby w drewnie w drugiej połowie XVII wieku i w XVIII wieku
 • Obraz życia w Zamku w czasach Księstwa Kurlandii i Semigalii
 • Majątki ziemi windawskiej i obraz życia właścicieli od XVI do XIX wieku
 • Obraz życia w Zamku w XIX wieku
 • Historia zamku windawskiego
 • Historia miasta Windawy
 • Historia portu windawskiego

            Ekspozycje znajdują się na parterze i pierwszym piętrze, w wieży, w budynku więzienia, a także na dziedzińcu.