USŁUGI

Ceny

Przewodnik

11 € na grupę

Wynajem armaty

29,35 € za wystrzał

Opłata za transport armaty poza granice Windawy (za jeden raz):

Do 50 km

73,04 €

51-100 km

109,59 €

101-200 km

219,01 €

Od 201 km

296,35 €

Wynajem pomieszczeń i pokojów (za godzinę):

Dziedziniec + galeria parteru i 1. piętra + kuchnia

88,27 €

Muzealne centrum nauki

37,05 €

Dwór

37,05 €

Sala kapituły

118,71 €

Kaplica

148,38 €

Dla osób prawnych i fizycznych prowadzących edukację dzieci i młodzieży:

Dziedziniec + galeria parteru i 1. piętra + kuchnia

44,14 €

Sala kapituły

59,36 €

Kaplica

74,20 €

Obróbka materiałów muzealnych (fotografie, negatywy, pocztówki) do użytku publicznego:

Kopia zdjęcia lub pocztówki

Cena

Do XIX wieku (włącznie)

2,82 €

XX wiek do 1950 roku

1,42 €

Lata 1950-2000

0,70 €

Po 2000 roku

0,28 €

Skanowanie zdjęcia lub pocztówki

Cena

Do XIX wieku (włącznie)

4,24 €

XX wiek do 1950 roku

2,82 €

Lata 1950-2000

1,42 €

Po 2000 roku

0,70 €

Wywołanie negatywu

Cena

Do XIX wieku (włącznie)

4,24 €

XX wiek do 1950 roku

2,82 €

Lata 1950-2000

1,42 €

Przygotowanie materiałów reklamowych, ich publikacja, ekspozycja i rozpowszechnienie

20,12 € za godzinę

Usługi oferują także najemcy pomieszczeń Zamku.

W sezonie turystycznym działa sklepik z pamiątkami.