GATIS GRIGALIS

Saimniecības nodaļas vadītājs    gatis.grigalis@ventspils.lv                    +371 63621309